Tin Đào Tạo

Thông báo lịch thi JLPT

Thông báo lịch thi JLPT

Trung tâm du học Thanh Giang Conincon thông báo lịch thi JLPT (Học sinh tự đăng ký)

Năm 2016 kỳ thi JLPT sẽ được tổ chức vào ngày 02/07/2016 và 03/12/2016.

Xem chi tiết

Pages

Click
Link text