Thông báo lịch thi NAT-TEST năm 2017

Trung tâm Thanh Giang Conincon thông báo lịch thi NAT-TEST năm 2017LỊCH THI NAT - TEST 2017

 

NGÀY THI

HẠN NỘP HỒ SƠ

LẦN 1

12/02/2017

13/12/2016 – 13/1/2017

LẦN 2

09/04/2017

15/02/2017 – 10/03/2017

LẦN 3

11/06/2017

12/04/2017 -12/05/2017

LẦN 4

06/08/2017

14/06/2017 – 07/07/2017

LẦN 5

15/10/2017

09/08/2017 – 15/09/2017

LẦN 6

10/12/2017

18/10/2017 – 10/11/2017

Lưu ý: Để đăng ký dự thi các bạn cần chuẩn bị một số giấy tờ sau:

  • 2 ảnh 4×6 ( phông nền trắng ,Không đeo kính để chụp ản, hình mới chụp trong 03 tháng ) – ghi tên, năm sinh nơi sinh vào sau ảnh

  • 1 bản chứng minh thư photo ( có thể nhìn rõ thông tin, ghi rõ cấp độ thi ở chứng minh thư photo )

  • Lệ phí : 700.000 VNĐ / Hồ sơ

Viết bình luận
Click
Link text