Những điều kiện để chuẩn bị hồ sơ du học Úc

điều kiện chuẩn bị hồ sơ du học Úc

Thành tích học tập

 • Tiếng Anh – Yêu cầu khác nhau giữa nhà trường, khóa học

 • Trường Phổ Thông – Yêu cầu nhập học khác nhau giữa các trường, bang và vùng lãnh thổ.

 • Giáo dục và đào tạo nghề – Thường không cần thi đầu vào, nhưng một số khóa học có thể đòi hỏi kinh nghiệm làm việc hoặc yêu cầu bạn phải theo học một số môn trước khi vào khóa chính

 • Đại học – Phải có Chứng Chỉ Trung Học Australia (Lớp 12), hoặc chứng chỉ tương đương của nước ngoài.

 • Sau đại học – Thường yêu cầu bằng đại học, xem xét năng lực nghiên cứu hoặc kinh nghiệm làm việc.

Trình độ tiếng Anh
Tùy thuộc vào ngành học và bậc học, mỗi trường sẽ có những yêu cầu kết quả các bài kiểm tra trình độ tiếng Anh khác nhau. Cần lưu ý là điều kiện tiếng Anh của trường có thể khác với điều kiện ngoại ngữ khi đi xin visa.

Các yêu cầu học thuật (kể cả tiếng Anh) cũng sẽ có sự khác biệt với từng ngành học và chương trình học

Yêu cầu Visa

Mỗi khóa học sẽ có một loại visa tương ứng. Bạn sẽ phải đáp ứng những nhu cầu sau:

 • Thư xác nhận đăng ký khóa học.
 • Đáp ứng những quy định dành cho Người Nhập Cảnh Tạm Thời Đúng Mục Đích.
 • Đảm bảo tài chính cho cho học phí, sinh hoạt phí, di chuyển đến Úc.
 • Đạt yêu cầu về trình độ Tiếng Anh.
 • Đáp ứng các yêu cầu về sức khỏe và lý lịch tư pháp.
 • Có Bảo Hiểm Sức Khỏe Dành Cho Sinh Viên Quốc Tế (OSHC) được chấp thuận.
Bảo hiểm dành cho sinh viên quốc tế
Bảo Hiểm Sức Khỏe Dành Cho Sinh Viên Quốc tế (OSHC) là một hệ thốngbảo hiểm sức khỏe đặc biệt dành cho sinh viên nước ngoài theo học tại Úc.

Lợi ích của bảo hiểm này là bạn sẽ được chi trả phí chăm sóc y tế hoặc viện phí khi có vấn đề về sức khỏe, trong thời gian du học tại Úc. Ngoài ra, bảo hiểm còn thanh toán hầu hết các chi phí thuốc thang được kê toa và xe cứu thương trong tình trạng khẩn cấp.


Viết bình luận
Click
Link text