Chat facebook

Học Bổng Du Học

Học bổng điều dưỡng Osaka

Học bổng điều dưỡng Osaka

Học bổng điều dưỡng Osaka. Học sinh được cho vay 1,680,000 yên (khoảng 350 triệu VND) là học phí trong 2 năm học trường cao đẳng tại Nhật không cần hoàn trả.

Xem chi tiết
Học bổng điều dưỡng Hokkaido

Học bổng điều dưỡng Hokkaido

Học bổng điều dưỡng Hokkaido. Học sinh được cho vay 2,400,000 yên (khoảng 500 triệu VND): được Miễn hoàn trả toàn bộ nếu làm việc tại Viện dưỡng lão từ 3-5 năm sau Tốt nghiệp.

Xem chi tiết
Học bổng chính phủ du học Hàn Quốc là gì?

Học bổng chính phủ du học Hàn Quốc là gì?

Hằng năm, chính phủ Hàn Quốc đều cấp học bổng cho những học sinh, sinh viên đến từ nhiều quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam. Nhiều bạn đã đến được với đất nước Hàn Quốc nhờ vào chương trình học bổng chính phủ.

Xem chi tiết

Pages