Học bổng du học Newzealand

Dưới đây là những học lớn từ trường, hoặc học bổng chính phủ cho các bạn muốn đi du học Newzealand. Hơn 400 suất học bổng tốt nhất (và không quá khó) cho các bạn VN, từ học bổng toàn phần, trả hết tất cả chi phí liên quan - đến trả phần lớn (cho bằng Cử Nhân, Thạc sĩ và Tiến sĩ).

1. Học bổng toàn phần New Zealand dành cho Đông Nam Á. Năm vừa rồi, khoảng 30 bạn VN đã được nhận học bổng này.

Học bổng toàn phần (trả hết tất cả + hỗ trợ (không phải bằng tài chính) cho gia đình đi theo). Học bổng dành cho các lĩnh vực văn hóa, kinh tế giúp các bạn có thêm kiến thức, kỹ năng và trình độ để góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội và chính trị của đất nước.

Chương trình đa dạng: ngắn và dài hạn dành cho các bạn đã có bằng Cử nhân:
Postgraduate Certificate (6 tháng)
Postgraduate Diploma (1 năm)
Thạc sĩ (1 – 2 năm)
Tiến sĩ (tối đa 3.5 năm)

2. Học bổng toàn phần của chính phủ để làm tiến sĩ:

Học bổng nghiên cứu tiến sĩ quốc tế (NZIDRS) là một học bổng do Chính phủ tài trợ, quản lý bởi bộ Giáo dục New Zealand. Các học bổng này nhằm thu hút các nhà nghiên cứu quốc tế tốt nhất tới New Zealand. Học bổng cung cấp đầy đủ học phí và phụ cấp sinh hoạt cho đến 3 năm.

Tháng 4, chính phủ New Zealand sẽ đưa ra thông báo mới về apply học bổng này cho năm 2017 trở đi.

3. Hơn 100 suất học bổng của trường Victoria (trả hết học phí + 23,5 ngàn usd/năm), cho 3 năm học.

Có 3 vòng nộp hồ sơ: 1/3, 1/7 và 1/11. Mỗi vòng sẽ có 35 người được nhận học bổng.

4. Đại học Auckland: học bổng toàn phần do ADB phối hợp trao tặng. Xem thêm link học bổng ADB bên dưới vì có thể được áp dụng cho các đại học khác nữa.

Thạc sĩ Sức khỏe Cộng đồng
Thạc sĩ Khoa học (Environmental Science)
Thạc sĩ nghệ thuật/Master of Arts (Development Studies)
Thạc sĩ Kinh tế quốc tế/Master of International Business
Thạc sĩ Thương Mại/Master of Commerce (International Business)
Thạc sĩ ngành Kỹ thuật/Masters programmes in Engineering.

học bổng du học newzealand

5. 30 suất học bổng Thạc sĩ tại trường Victoria: (bao gồm học phí domestic +15,000usd chi tiêu) trong vòng 1 năm.

6. Học bổng thạc sĩ + Tiến sĩ của trường Otago

181 suất học bổng chương trình Tiến sĩ: Trợ cấp chi phí hàng năm cộng với học phí domestic cho 36 tháng để làm tiến sĩ (DClinDent, DMA, DBA, EDD) - Trợ cấp hàng năm NZ $25,000

4 suất Thạc sĩ: NZ$13,000 hàng năm + học phí domestic trong 1 năm.

7. Tối đa 25 suất học bổng giá trị cao ( tới $25,000) của trường Canterbury cho bằng Cử nhân.

8. Học bổng tiến sĩ tại trường Waikato: (được trả học phí domestic + $22,000 pa). Học bất cứ ngành gì của trường.

Viết bình luận
Click
Link text